บริบทและความเป็นมา:

 

ปัจจุบันที่กระแสบริโภครุนแรงรายรับรายจ่ายที่ไม่สมดุลเกิดเป็นปัญหาในครอบครัวและสังคม ชุมชน การพึ่งตนเองที่น้อยลงแต่กลับเน้นเงินตราเป็นตัวยืนในการสนองความต้องการในด้านอุปโภคและบริโภค จึงเป็นเรื่องยากมากที่จะหาความสุขความสบายกายและจิตใจอย่างแท้จริง.

 

เราสามารถรับรู้เรื่องนี้ได้ในรอบๆตัวเราและรู้ว่ารอยต่อระหว่างชนชั้นยิ่งทวีความห่างเรื่อยๆ คงต้องยอมรับว่าทางออกที่แท้สำหรับหลายคนคือการเน้นการพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยสี่ให้มากที่สุด  ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสี่คือบ้านสำหรับหลายคนนั้นการจะมีบ้านสักหลังนั้นเป็นเรื่องที่ใหญ่มากหรืออาจจะเป็นเรื่องไกลเกินฝันเพราะราคาที่สูงในการสร้าง  อาจต้องไปกู้เงินจากแหล่งทุนบ้างหรือต้องเก็บเงินกันอย่างยาวนานเพื่อจะได้สร้างบ้านในฝันที่วาดไว้.

 

เราวาดภาพบ้านของเราไว้อย่างดีรูปทรงที่ต้องการล้วนแล้วแต่เน้นความสวยงามเป็นหลัก บ้านดินคือการเอาดินเป็นวัสดุหลักในการสร้างโดยเน้นผู้อยู่เป็นช่าง วัสดุหาได้ทั่วไปในพื้นที่ประยุกต์ตามสภาพภูมิประเทศและวัสดุที่หาได้ 

 

 

วิถีการพึ่งตนเองที่จะทำให้คนที่อยากมีบ้านสักหลังไว้อยู่อาศัยจะไม่ต้องเป็นหนี้ธนาคาร เป็นอิสระจากกระแสบริโภคเกินความจำเป็น  ต่อยอดการพึ่งตนเองด้านอื่นๆ และครอบครัวที่มั่นคง.

แหล่งเรียนรู้บ้านดินแดง

 

ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านปากทรง หมู่4 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180 ตามถนนสายหลักเส้น4006 หลังสวน-ราชกรูด

 

 

มีพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ประมาณ2ไร่อยู่ติดกับแม่น้ำสายทับขอน-ปากทรง พื้นที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้บ้านดินแดงอยู่บนพื้นที่เดียวกันกับ*มูลนิธิTCDFและบริษัทEcologic

ลักษณะของแหล่งเรียนรู้บ้านดินแดง

 

ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ2ไร่ ติดกับแม่น้ำสายทับขอน-ปากตอน เป็นพื้นที่แหล่งเหมืองเดิมจึงมีพื้นที่เป็นหินปนทราย แหล่งเรียนรู้ประกอบด้วยอาคารบ้านดินจำนวน10หลังแบ่งเป็น

·      ที่พักแบบกระท่อมเล็ก จำนวนสามหลัง

·      ที่พักรวมจำนวนสี่หลัง

·      ครัวและที่ทานอาหารหนึ่งหลัง

·      ห้องน้ำหนึ่งหลังสามห้อง

·      ศาลาที่พักผ่อนสองหลัง

 

นอกจากนั้นแล้วในพื้นที่ยังมีสวนผักริมคลองที่ปลูกเน้นผักพื้นบ้านเช่นผักกรูด,ผักหวาน เป็นต้นเพื่อการบริโภคในศูนย์และแบ่งปันกัน